fbpx

AS Bercman Technologies aktsiate täiendava avaliku pakkumise teade

21.04.2022

AS Bercman Technologies (registrikood 14134425, Riia tn 26, 50405, Tartu, Eesti, edaspidi Bercman või Emitent) korraldab oma aktsiate täiendava avaliku pakkumise. Pakkumise aluseks on Bercmani poolt koostatud ettevõtte kirjeldus, mis on kättesaadav Bercmani kodulehel Investor Relations alamlehel.

Aktsiaid pakutakse avalikult ainult Eestis ja mitte üheski teises jurisdiktsioonis.

Bercman juhatuse liikme Mart Suurkase kommentaar:

”Eelmisel suvel toimunud IPO raames märgiti Bercmani aktsia 14,5 korda üle. Nendel investoritel, kes siis soovitud kogust ettevõtte aktsiaid ei saanud, avaneb nüüd uus võimalus neid juurde soetada. Tänane aktsia hind ei peegelda veel seda, mille suunas Bercman ja Krakul ühiselt liiguvad ning ettevõttesse investeerimine on kindlasti tulevikku vaatav. Oleme viimasel aastal palju ette võtnud ja näeme, kuidas eelmisel aastal tehtud ettevalmistused annavad hoogu edasisele arengule ja kasvule. Tahame olla eelistatuim partner globaalsel intelligentsete transpordisüsteemide ja targa linna lahenduste turul.”

Ülevaade pakkumise olulistest tingimustest

Avalikult pakutakse kuni 151 261 AS Bercman Technologies lihtaktsiat. Juhul, kui  huvi pakkumise vastu on suur ja investorite nõudlus ületab pakutavate aktsiate arvu, on Emitendil õigus suurendada pakkumise aktsiate arvu kuni 181 513 aktsiani.

Pakkumise eeldatav tulu on ligikaudu 934 793 eurot, ülemärkimise puhul pakkumise mahu suurendamise korral kuni 1 121 750 eurot. Bercman kavatseb pakkumise tulu kasutada ennekõike uutele turgudele laienemiseks keskendudes Euroopas ennekõike Itaalia, Soome, Hispaania, Slovakkia, Bosnia ja Hertsegoviina, Portugali, Tšehhi, Poola, Šotimaa ja Belgia turgudele ja tootearenduse investeeringuteks, mis muuhulgas võimaldaksid käesoleval aastal tulla turule Nutika Ülekäiguraja uusi funktsionaalsusi võimaldavate tarkvara- ja riistvarauuendustega.

Bercman esitab taotluse pakkumise käigus emiteeritavate uute aktsiate kauplemisele võtmiseks mitmepoolses kauplemissüsteemis First North.

Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik aktsiaid märkida, algab 22. aprillil 2022 kell 10.00 ning lõpeb 2. mail 2022 kell 16.00 (Eesti aja järgi).

Pakutava aktsia hind on 6,18 eurot, millest 0,10 eurot on nimiväärtus ja 6,08 eurot on ülekurss. Märkida saab üksnes täisarvu aktsiaid.

Investor, kes soovib esitada märkimiskorraldust, peab selleks ühendust võtma oma Eesti Väärtpaberite Registris avatud väärtpaberikonto halduriga.

Olulised kuupäevad

Alltoodud ajakavas on toodud pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad.

22. aprill 2022 kell 10.00 Pakkumisperioodi algus
2. mai 2022 kell 16.00 Pakkumisperioodi lõpp
4. mai 2022 või sellele lähedane kuupäev Pakkumise tulemuste avalikustamine
6. mai 2022 või sellele lähedane kuupäev Aktsiate ülekandmine investoritele ja  aktsiate eest tasumine
13. mai 2022 või sellele lähedane kuupäev Aktsiakapitali suurendamine äriregistris
17. mai 2022 või sellele lähedane kuupäev Esimene kauplemispäev First Northil uute Aktsiatega

Kuivõrd arvelduseks kasutatakse Bercmani suuraktsionäri poolt Bercmanile laenatud juba kauplemisel olevaid aktsiaid, saavad pakkumises osalenud investorid kauplema hakata kohe arvelduse toimumise järel. Ajakavas toodud viide 17. mai 2022 kuupäevale puudutab Bercmani poolt tema suuraktsionärile laenu tagastamiseks emiteeritavate aktsiate esimest kauplemispäeva.

 Märkimiskorralduse vorm

Väärtpaberikonto omanik: [investori nimi]
Väärtpaberikonto: [investori väärtpaberikonto number]
Kontohaldur: [investori kontohalduri nimi]
Väärtpaber: BERCMAN TECHNOLOGIES LIHTAKTSIA
ISIN-kood: EE3100076407
Väärtpaberite arv: [aktsiate arv, mida investor soovib märkida]
Hind (ühe aktsia kohta): 6 eurot ja 18 senti
Tehingu summa: [aktsiate arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna hinnaga ühe aktsia kohta]
Vastaspool: AS Bercman Technologies
Vastaspoole väärtpaberikonto: 99103689847
Vastaspoole kontohaldur: AS LHV Pank
Tehingu liik: märkimine
Arveldusviis: väärtpaberiülekanne makse vastu

Jaotusreeglid

Bercman otsustab pakkumise aktsiate jaotamise oma äranägemise järgi pärast pakkumisperioodi lõppu 4. mail 2022 või sellele lähedasel kuupäeval. Jaotamisel koheldakse kõiki investoreid samade asjaolude juures võrdselt. Jaotamisel arvestatakse olemasolevate aktsionäride märkimise eesõigust.  Lisaks pakkumisele on Bercmanil õigus jaotada pakkumise aktsiaid vastavalt oma paremale äranägemisele institutsionaalsetele investoritele väljaspool Eestit eeldusel, et sellised investorid kvalifitseeruvad kutselisteks investoriteks Prospektimääruse artikli 2(e) tähenduses.

Enne Bercman aktsiatesse investeerimist palume tutvuda ettevõtte kirjeldusega tervikuna ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.

Lisainformatsioon:

Mart Suurkask
Juhatuse liige
+372 5340 2902
mart.suurkask@bercman.com

 

Oluline teave:

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Bercman aktsiate müügipakkumist ega üleskutset aktsiate märkimiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Bercman ettevõtte kirjeldusega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Iga investor peaks investeerimisotsuse Bercman aktsiatesse investeerimiseks tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Bercman obus ettevõtte kirjelduses.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik või isikutele kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Emitendi aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis ning aktsiate müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik, või isikutele, kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone.

Aktsiaid pakutakse ainult ettevõtte kirjelduse põhjal ja pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele ettevõtte kirjeldus on suunatud. Käesolev teade ei ole ühegi järelevalveasutuse poolt kinnitatud ja tegemist ei ole prospektiga.

Let us know if we can help you deliver innovative solutions for complex problems Contact Us  Bercman
  Technologies

  Bercman Technologies AS
  Reg. no. 14134425
  VAT EE101977472
  Riia 26, Tartu, 50405, Estonia
  info@bercman.com


  Cookies pop-up window.