fbpx

ESMASPÄEVAST SAAB MÄRKIDA NUTIKAID ÜLEKÄIGURADASID ARENDAVA AS BERCMAN TECHNOLOGIES AKTSIAID

15.06.2021

Esmaspäeval, 14. juunil algab Nutikaid Ülekäiguradasid arendav ettevõtte AS Bercman Technologies aktsiate esmane avalik pakkumine Nasdaq Tallinn AS alternatiivturul First North. Pakkumise raames soovib ettevõte kaasata 680 000 eurot.

Ettevõtte juht ja asutaja, Mart Suurkask, sõnas, et neli aastat tegutsenud ettevõte on seni pannud rõhku põhitoote Nutika Ülekäiguraja kontseptsiooni arendamisele, ennetamaks ja ära hoidmaks välditavaid liiklusõnnetusi. “Oleme välja töötanud masinnägemisel põhineva Nutika Ülekäiguraja, millega oleme valmis sisenema välisturgudele. 2021. aasta üheks eesmärgiks on müügistrateegia arendamine ja väliste partnerlussuhete loomine, millega oleme nüüdseks ka jõudsalt alustanud. Hetkel on meil käimas läbirääkimised ja aktiivne suhtlus Horvaatia, UK, Kreeka, Saksamaa ja Hispaania turgudega. UK-sse oleme esimese seadme tarninud ning järgmisel nädalal saadame seadmed Horvaatia poole teele sealsele suurimale telekomi operaatorile A1. Müügivõimekuse kasvades soovib Bercman siseneda ka teistesse Lääne ja Kesk-Euroopa riikidesse (sh Belgiasse, Sloveeniasse, Slovakkiasse, Prantsusmaale, Hollandisse ning Tšehhi), kus samuti läbirääkimised võimalike partneritega täna juba käivad.”.

Ettevõtte aktsiate esmase avalikust pakkumisest rääkides lisas Mart: “Ettevõtte ambitsioonid on suured ja plaanime IPO raames kaasatud raha investeerida ettevõtte kasvu. Arendame edasi olemasolevaid ja uusi tooteid ning investeerime eksporditegevuste laiendamisse läbi rahvusvaheliste edasimüüjate.”

Ettevõtte nõukogu esimees ja aktsionär Kuldar Leis lisas: “Võimalus kaubelda aktsiatega Nasdaq Börsil toetab meie visiooni saada eelistatuimaks partneriks globaalsel intelligentsete transpordisüsteemide ja targa linna innovatiivsete lahenduste turul.” Mitu ettevõtet börsile viinuna kinnitab Kuldar: “Nasdaq on välispartneritega suhtlemisel oluliseks kvaliteedimärgiks, tõstes seeläbi ettevõtte läbipaistvust ja usaldusväärsust.”

Meeskonnaga hiljuti liitunud Cleveroni endine müügijuht Reio Orasmäe lisas: “Meil on paika pandud selleks aastaks konkreetne müügistrateegia ja tegevuskava müügivõrgustiku arendamiseks. Kavatseme müügikäivet märkimisväärselt suurendada selliselt, et aastaks 2024 jõuaks Bercman 4,5 miljoni eurose käibeni”. Lisaks lisas Reio, et Intelligentsete Transpordisüsteemide koguturu mahuks aastal 2020 oli ligi 15 miljardit eurot, mis aastaks 2025 oodatavalt kahekordistub: “Tegu on kiirekasvulise turuga ja prognoositakse aastaseks liitkasvumääraks rohkem kui 15%. Bercman on aktiivne turu suurimas ehk arenenud liikluskorraldussüsteemide turusegmendis, mis moodustab 38% kogu turust.”

Ettevõte asub Tartus, kus tegutseb 10-liikmeline optsioonidega varustatud meeskond. Lisaks põhitootele arendab Bercman Technologies Nutikat Mobiilsuskeskust ehk interaktiivset infosüsteemi transporditeenuse pakkujatele nõudepõhise ühistranspordi võimaldamiseks. “Isejuhtivate sõidukite maastikul on äärmiselt põnevad ajad ning püüame omalt poolt kaasa aidata ühendatud- ning isejuhtivate sõidukite kiiremaks kasutuselevõtuks. Selge on see, et üleminek täielikult autonoomsele liikluskeskkonnale võtab veel aega, aga juba ka vahepealsetel arengutel on suur potentsiaal keskkonna ohutumaks ja mugavamaks muutmisel,” kirjeldas Mart valdkonna arenguid ning tõi näited ettevõtte senisest tegevusest: “Bercmani tiimiga on meil au olnud toetada Tartu Ülikooli isejuhtivate sõidukite laborit, kes arendab Boltiga koostöös isejuhtivat sõidukit. Seadsime üles sensori ringristmikule, mis annab isejuhtivale sõidukile infrastruktuuri poole pealt teada, kas ringristmikul on autosid või mitte. Samuti on 2021 teises poolaastas meil ees mitmeid huvitavaid projekte. Näiteks koostöös Hamburgi Ülikooliga arendame Targa Ülekäiguraja lahendust õnnetusjuhtumite ennetamiseks. Kohaliku Hamburgi automatiseeritud ja ühendatud sõidukite testrajal demonstreerime ohutussõnumite saatmist sõidukitesse, kui oht meie poolt tuvastatakse.”

Ettevõte viib aktsiad Tallinn First North alternatiivturule, kus pakkumise käigus emiteerib ettevõte kuni 200 000 aktsiat. Suure huvi korral suurendatakse aktsiate pakkumist kuni 240 000 aktsiani. Ühe aktsia hinnaks on 3,4 eurot, millest 10 senti on nimiväärtus ja 3,3 eurot ülekurss. Märkida saab ainult täisarvu aktsiaid.
Märkimisperiood kestab 14. juunist kuni 22. juunini. Kokku loodab ettevõte investoritelt kaasata kuni 680 000 eurot või suure huvi korral kuni 816 000 eurot. Pakkumisel saavad osaleda Eesti investorid. Peale märkimisperioodi lõppu noteeritakse aktsiad First Northi alternatiivbörsil.

Oluline teave:
Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Bercmani aktsiate müügipakkumist ega üleskutset aktsiate märkimiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Bercmani ettevõtte kirjeldusega, mis on kättesaadav siin https://www.bercman.com/investor-relations/ ja avaliku pakkumise teatega, mis on kättesaadav https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b6e84e32ef9bef958db12d16a26d5f334&lang=e t ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Bercmani aktsiate omandamiseks tehakse ning iga investor peaks investeerimisotsuse tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Bercmani ettevõtte kirjelduses.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik. Bercmani aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis ning aktsiate müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.

Aktsiaid pakutakse ainult ettevõtte kirjelduse põhjal ja pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele ettevõtte kirjeldus on suunatud. Ettevõtte kirjeldus ei ole ühegi järelevalveasutuse poolt kinnitatud ja tegemist ei ole prospektiga.

— Pressiteate lõpp —
Pressiteate jaoks pilte saab Bercman Media Kitist:
https://drive.google.com/drive/folders/1XodTCYKSC1FMeErgLnT2yYnFtPdxe9Xy?usp=sharing
Media Kit on ka leitav www.bercman.com parempoolsest menüüst.

Let us know if we can help you deliver innovative solutions for complex problems Contact Us  Bercman
  Technologies

  Bercman Technologies AS
  Reg. no. 14134425
  VAT EE101977472
  Riia 26, Tartu, 50405, Estonia
  info@bercman.com


  Cookies pop-up window.